Inwestycja „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 

Nazwa operacji: „POPRAWA WARUNKÓW I UDOSKONALENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO, WYKORZYSTUJĄCEGO ŹRÓDŁA ODNAWIALNEJ ENERGII, POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ, BUDOWĘ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ ROZBUDOWĘ ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA RYB SEAMOR W SZCZECINIE.”

 

Beneficjent: „SEAMOR INTERNATIONAL LTD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Obejmująca zakresem m.in.:

  • Rozbudowa przetwórni ryb „SEAMOR” o budynek produkcyjno-magazynowy z

częścią socjalno-biurową, z pomieszczeniami pakowania, ekspedycji i myjni

basenów, wraz przebudową sieci elektroenergetycznej oraz montażem wentylacji

i klimatyzacji.

  • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na dachu rozbudowywanej
  • Zakup komór wędzarnicza dwuwózkowych i trzywózkowych
  • Linia do patroszenia i nastrzykiwania makreli
  • Waga najazdowa
  • Komora defrostacyjna
  • Przenośniki odprowadzający rybę po procesie patroszenia, doprowadzający rybę do linii patroszenia ze zbiornikiem, Płuczka do ryb
  • Wózek elektryczny do mroźni u udźwigu min. 1 600 kg
  • Maszyna do pakowania, automatyczne urządzenie ważąco-etykietujące, taśmowy detektor metali.

 

 

 

 

WSPARCIE UE W PROGRAMIE RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020 W RAMACH DZIAŁANIA 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

Tytuł operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie z zakupem innowacyjnej linii technologicznej.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Beneficjenci: „SEAMOR INTERNATIONAL LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Czas trwania: 1 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr 00080-6524.4-OR1600011/21/22 ramach działania 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury,

w zakresie Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Więcej