Tytuł operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie z zakupem innowacyjnej linii technologicznej.

 

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

 

Beneficjenci: „SEAMOR INTERNATIONAL LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Czas trwania: 1 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

 

Umowa o dofinansowanie nr 00080-6524.4-OR1600011/21/22 ramach działania 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury,

w zakresie Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020