Rodzaje opakowań

Wszystkie produkty wędzone oferujemy w:

  • tradycyjnych 2-, 3- i 5-kilogramowych opakowaniach kartowych (luz),
  • zapakowane indywidualnie przy pomocy technologii MAP, Vacuum lub Second Skin,
  • zapakowane zbiorczo w 1- lub 2-kilogramowe tacki, pakowane przy pomocy technologii MAP,
  • głęboko mrożone zapakowane Vacuum,

Specjalne metody pakowania pozwalają na:

  • dłuższe zachowanie świeżości, bez konieczności stosowania dodatków do żywności,
  • ułatwiony i bezpieczny transport nawet na dalsze odległości,  
  • rozpoznawalność marki, która jest gwarancją jakości,

Vacuum